problème eau chaude mitigeur

Hvorfor tager det så lang tid for det varme vand at nå frem til blandingsbatteriet?

Du har sandsynligvis allerede oplevet dette problem: du åbner blandingsbatteriet og venter på, at det varme vand kommer... men det tager en uendelig lang tid. Ud over at forårsage en vis frustration kan denne situation medføre unødvendigt vandforbrug. Lad os sammen se på årsagerne til dette problem og eventuelle løsninger for at reducere ventetiden.

Afstand mellem vandvarmer og brugssted

Selvom dit varmesystem fungerer korrekt, kan afstanden mellem vandvarmeren og blandingsbatteriet påvirke hastigheden, hvormed det varme vand når frem. Jo længere afstanden er, desto længere tid vil det tage, før det varme vand når frem til brugsstedet. Vandforsyningsslangerne er ofte forbundet i serie, hvilket kan forlænge den varme vands rejsetid.

Hvordan kan dette problem løses?

  • Forkort afstanden: En løsning er at installere vandvarmeren tættere på steder, hvor det varme vand ofte bruges, såsom badeværelset og køkkenet. Denne konfiguration er ideel under opførelsen af en ny bolig. For eksisterende boliger kan tilføjelse af en ekstra vandvarmer nær de berørte brugssteder afhjælpe dette problem.
  • Optimer det hydrauliske kredsløb: En anden mulighed er at optimere konfigurationen af vandforsyningsslangerne ved f.eks. at bruge et stjerneformet kredsløb i stedet for et seriekredsløb. Denne ændring kan dog være kompleks at implementere i en eksisterende bolig.

Vandvarmerens opvarmningstid

Den tid, det tager for vandvarmeren at producere varmt vand, er også en faktor, der påvirker hastigheden, hvormed det varme vand når frem til blandingsbatteriet. Jo langsommere denne proces er, jo længere tid tager det at få varmt vand.

Hvilke løsninger er der?

  • Øg vandvarmerens effekt: En måde at fremskynde opvarmningstiden er at vælge en vandvarmer med en højere effektmodstand. Denne effektforøgelse kan dog påvirke dit energiforbrug.
  • Juster temperaturen: Du kan prøve at justere vandvarmerens temperatur til et lavere niveau for at reducere opvarmningstiden. Du skal dog være opmærksom på ikke at skabe grobund for bakterievækst i din installation (anbefalet minimumstemperatur: 60°C).

Kalkaflejringer

Tilstedeværelsen af kalkaflejringer i dine installationer kan også forstyrre vandvarmerens korrekte funktion og forsinke det varme vands ankomst til blandingsbatteriet. Når kalken ophobes i slangerne, reduceres deres diameter, hvilket begrænser vandcirkulationen.

Vedligeholdelse og forebyggelse

  • Regelmæssig afkalkning: For at undgå problemer relateret til kalkaflejringer anbefales det at foretage regelmæssig afkalkning af de berørte udstyr (blandingsbatteri, vandvarmer osv.).
  • Installation af en vandblødgører: Brugen af en vandblødgører kan også bidrage til at reducere kalken i dine installationer ved delvis demineralisering af netvandet. Dette forlænger levetiden for dine udstyr og forbedrer deres ydeevne.

Varmetab i rørene

Rørene, der transporterer det varme vand, kan være underlagt varmetab, især når de passerer gennem uopvarmede områder eller udsættes for kulde. Dette termiske tab reducerer vandtemperaturen, der når blandingsbatteriet, hvilket tvinger vandvarmeren til at producere mere varmt vand for at kompensere for dette tab.

Isolering af rørene for at begrænse tabene

For at minimere disse varmetab anbefales det at isolere de varmevandsrør med passende isoleringsmaterialer. Dette foranstaltning reducerer det termiske tab og opretholder dermed en høj temperatur i rørene, der leverer vand til blandingsbatteriet.

Sammenfattende kan flere årsager forklare, hvorfor det varme vand ikke når hurtigt frem til blandingsbatteriet. Afstanden mellem vandvarmeren og brugsstedet, opvarmningstiden, kalkaflejringer og varmetab i rørene er nogle af dem.

For at forbedre situationen, bør du vedtage passende løsninger som optimering af det hydrauliske kredsløb, regelmæssig vedligeholdelse af dine installationer eller isolering af de varmevandsrør.

Tilbage til blog