bruits mitigeur

Hvorfor laver din blander støj? Årsager og løsninger

Vandhaner, især blandingsbatterier, kan undertiden forårsage nogle støjgener. I denne artikel vil vi udforske de primære årsager til, at et blandingsbatteri kan lave støj, og hvordan man kan afhjælpe det.

Vibrationsstøj i vandrør

En af de hyppige kilder til støj i vandhaner stammer fra vibrationer i vandrørene. Disse vibrationer skyldes primært vandtrykket og vandstrømmen i rørene.

For højt tryk

Ofte er et for højt tryk i vandrørene ansvarlig for vibrationsstøjen. En simpel løsning på dette problem er at reducere vandtrykket ved hjælp af en trykreducer, som du kan installere på hovedvandforsyningen.

Utilstrækkelig strøm

En anden faktor, der bidrager til vibrationsstøj, er en utilstrækkelig vandstrøm. Hvis strømmen er for lav eller for høj, kan det skabe turbulens og forværre støjen fra rørene. Det anbefales derfor at kontrollere, om din installation svarer til producentens anbefalinger.

Støj fra blandingsbatteriets funktion

Ud over vibrationer i rørene kan et problem med selve blandingsbatteriet være årsagen til støjen. Årsagerne kan omfatte:

  1. Slid på interne dele
  2. Fastgørelsesproblem på håndvasken eller vasken
  3. Dårlig installation af blandingsbatteriet

Slid på interne dele

Over tid kan de interne dele af et blandingsbatteri slides, hvilket kan forårsage unormal støj. Nogle dele, der skal kontrolleres, er:

  • Patronen: det er den del, der styrer åbning og lukning af vandstrømmen. Regelmæssig vedligeholdelse (rensning og udskiftning af pakninger) anbefales.
  • Forbindelsesslangerne: de bruges til at forbinde blandingsbatteriet til vandrørene. Hvis de er slidte, anbefales det at udskifte dem for at undgå eventuelle problemer.

Fastgørelsesproblem på håndvasken eller vasken

Et blandingsbatteri, der ikke er korrekt fastgjort til håndvasken eller vasken, kan forårsage støjgener. Kontroller, at fastgørelsen er korrekt udført, f.eks. ved at sikre, at møtrikkerne er strammet korrekt.

Dårlig installation af blandingsbatteriet

En fejl under installationen af blandingsbatteriet, især i forbindelserne, kan forårsage ubehagelig støj. Tøv ikke med at få en professionel til at kontrollere, om installationen er korrekt udført, og rette eventuelle fejl.

Støj relateret til blandingsbatterimodellen

Det er også muligt, at støjen simpelthen skyldes typen af vandhane. Nogle modeller, især termostatblandingsbatterier, kan udsende en let hvæsen, når de er i brug. Hvis dette virkelig generer dig, kan det være bedst at vælge en anden model eller type armatur.

Løsninger til at reducere støj:

For at løse problemet med støjgener forårsaget af dit blandingsbatteri, er her nogle mulige løsninger:

  1. Kontroller vandtrykket og vandstrømmen
  2. Inspektion af de interne dele af blandingsbatteriet
  3. Sørg for, at forbindelserne er korrekte
  4. Få hjælp fra en professionel, hvis det er nødvendigt

Vil du skifte dit blandingsbatteri? Tøv ikke med at gennemse vores hjemmeside for at finde den bedste vandhane til dit hjem.

Tilbage til blog