fonctionnement mitigeur infrarouge

Vores guide til installation af en infrarød blandingsbatteri derhjemme

Fra nu af bliver infrarøde blandingsbatterier mere og mere populære. Deres effektivitet, praktiske aspekt og brugervenlighed giver en optimal og moderne brugeroplevelse. I denne artikel vil vi sammen opdage, hvordan man monterer et infrarødt blandingsbatteri, og fordelene det giver, enten til dit køkken eller til dit håndvask i badeværelset.

Hvad er et infrarødt blandingsbatteri?

Et infrarødt blandingsbatteri er en mekanisk enhed udstyret med en elektronisk celle, der registrerer tilstedeværelsen af hænder under hanen. Dette gør det muligt automatisk at frigive vand uden at skulle betjene hanens håndtag manuelt. Der findes to hovedtyper af infrarøde blandingsbatterier: autonome modeller, der fungerer med batterier, og elektriske modeller, der er tilsluttet strømforsyningen.

Hvorfor vælge et infrarødt blandingsbatteri?

Hygiejne

Brugen af et infrarødt blandingsbatteri garanterer bedre hygiejne, da det ikke kræver manuel betjening. Det forhindrer også risikoen for krydsinfektion mellem forskellige brugere.

Vandbesparelse

Takket være dets nærhedssensor stopper vandstrømmen automatisk, når brugeren fjerner hånden. Dette medfører reel vandbesparelse (op til 70%) og en reduktion i energiforbruget.

Brugerkomfort

Det infrarøde blandingsbatteri tilbyder ægte brugerkomfort. For eksempel, når en person hurtigt vil fylde en kande eller et glas, er det blot nødvendigt at placere hånden i nærheden af sensoren for at frigive vandet.

Hvordan monteres et infrarødt blandingsbatteri?

For at lette installationen af et infrarødt blandingsbatteri, er her de vigtigste trin at følge:

  1. Tjek indholdet af pakken: sørg for, at alle dele og tilbehør inkluderet er til stede i pakken (hane med sensor, tilslutningsslanger, elektronisk modul og batterier til autonome modeller).
  2. Forbered installationen: inden du begynder, skal du slukke for vandforsyningen og afbryde strømmen om nødvendigt. Forbered også dine værktøjer (skiftenøgle, universalnøgle, skruetrækker) og en ren klud.
  3. Fjern den gamle hane: demonter den gamle hane og fjern den fra vasken eller håndvasken ved at skrue fastgørelsesmøtrikkerne af og afbryde vandforsyningsslangerne.
  4. Fastgør den nye blandingsbatteri: sæt den medfølgende pakning på bunden af blandingsbatteriet, skub de gevindstænger i de passende huller og sæt blandingsbatteriet i vasken eller håndvasken. Skru møtrikkerne og skiverne fast for at fastgøre blandingsbatteriet til overfladen.
  5. Tilslut slangerne: skru forsyningsrørene til varmt og koldt vand fast uden at krydse dem. Brug en skiftenøgle til at stramme forbindelserne, uden at stramme for meget for at undgå at beskadige pakningerne.
  6. Installer det elektroniske modul: for at installere det elektroniske modul i en elektrisk model skal det fastgøres i henhold til fabrikantens instruktioner og tilsluttes strømforsyningen. Til autonome modeller skal batterierne indsættes i det dertil beregnede rum.
  7. Kontroller tætheden: genopret vand- og strømforsyningen og test det infrarøde blandingsbatteris korrekte funktion. Sørg især for at kontrollere, at der ikke er lækager ved forbindelserne og pakningerne.

3 tips til vedligeholdelse af dit infrarøde blandingsbatteri

For at sikre en optimal levetid for dit infrarøde blandingsbatteri og sikre dets korrekte funktion, er her nogle vedligeholdelsestips:

  • Rengør sensoren regelmæssigt: for at undgå, at ophobet støv eller snavs påvirker sensorens ydeevne, skal den rengøres regelmæssigt med en blød, fugtig klud.
  • Fjern støv fra vandledningerne: det anbefales at kontrollere tilstanden af vandledningerne og perlatoren regelmæssigt for at undgå eventuelle blokeringer. Brug en blød tandbørste til at fjerne kalkaflejringer, der kan dannes.
  • Skift batterierne ud: hvis du bruger en autonom model, skal du huske at udskifte batterierne, når de er svage, for at sikre det infrarøde blandingsbatteris korrekte funktion.

At installere et infrarødt blandingsbatteri derhjemme giver mange fordele, både i forhold til hygiejne, vand- og energibesparelser. Ved at følge vores råd og tips bliver det nemt og hurtigt at montere og vedligeholde en sådan enhed.

Tilbage til blog