comment changer le joint d'un mitigeur

Hvordan skifter man en blandingsbatteri tætning?

Blandingsbatteriet er en af de mest almindeligt anvendte enheder inden for VVS. Det blander varmt og koldt vand for at undgå pludselige temperaturudsving under brug. Imidlertid kan pakningen på blandingsbatteriet slides over tid, hvilket resulterer i lækager eller utilstrækkelig vandstrøm. Her vil vi vise dig, hvordan du nemt kan udskifte en pakning på et blandingsbatteri.

Identificer årsagerne til lækage på et blandingsbatteri

Før du begynder at demontere dit blandingsbatteri, skal du vide, hvor lækagen kommer fra. Vandlækager skyldes ofte slidte pakninger eller ventiler. Pakningen er et lille stykke, der sikrer tætheden mellem de forskellige dele af blandingsbatteriet. Ventilerne bruges til at lukke eller åbne vandets passage gennem rørene. Her er nogle elementer at kontrollere for at afgøre, om problemet stammer fra pakningen:

 • Forekomsten af vandspor på væggene eller omkring blandingsbatteriet
 • En betydelig stigning i vandforbruget
 • En kontinuerlig eller afbrudt strøm af vand, selv når blandingsbatteriet er lukket

Hvis du bemærker et af disse tegn, tyder det på, at din pakning sandsynligvis skal udskiftes.

Demonter blandingsbatteriet for at få adgang til pakningen

Når årsagen til lækagen er identificeret, er det tid til at demontere blandingsbatteriet for at få adgang til den slidte pakning. Her er trinene til at opnå dette:

 1. Luk for vandtilførslen: Før enhver VVS-arbejde er det afgørende at lukke hovedvandforsyningen. Du kan også lukke stopventilerne under vasken eller i nærheden af det berørte blandingsbatteri.
 2. Fjern blandingsbatterihåndtaget: Afhængigt af din blandingsbatterimodel skal du muligvis fjerne en skjult skrue bag en plastikafdækning eller ved mærkets logo. Brug en passende skruetrækker, og vær forsigtig med ikke at beskadige blandingsbatteriets finish.
 3. Fjern patronen: Når håndtaget er fjernet, fjern klemringen, der holder patronen på plads. Skru derefter patronen af med en skiftenøgle eller rørtang.
 4. Find pakningen: På dette tidspunkt skal du have adgang til pakningen på dit blandingsbatteri. Det er normalt placeret omkring patronen eller i bunden af blandingsbatteriets krop.

Udskift den defekte pakning med en ny pakning

Når du har adgang til den slidte pakning, skal du erstatte den med en ny pakning, der passer til din blandingsbatterimodel. Du kan få en pakning i et VVS-udsalg eller en specialbutik for VVS-udstyr. Sørg også for at vælge en kvalitetspakning for at sikre bedre tæthed og længere levetid.

 1. Fjern den gamle pakning: Brug en flad skruetrækker eller en tang til forsigtigt at fjerne den slidte pakning fra blandingsbatteriet. Pas på ikke at beskadige de omkringliggende overflader.
 2. Rengør området: Før du installerer den nye pakning, skal du bruge tid på omhyggeligt at rengøre det område, hvor den skal placeres. Dette vil fjerne rester og forbedre den nye paknings vedhæftning.
 3. Placer den nye pakning: Anvend den nye pakning på den rene overflade og sørg for, at den er korrekt placeret og justeret med de andre dele af blandingsbatteriet.
 4. Spænd møtrikkerne igen: Når pakningen er installeret, skal du stramme møtrikkerne igen med dit værktøj. Sørg for ikke at overanstrenge for at undgå at sprække porcelæn eller deformere metaldele.

Montering af blandingsbatteriet og kontrol af lækager

Nu, hvor pakningen er udskiftet, er det kun at montere blandingsbatteriet igen og kontrollere, om din intervention har løst lækageproblemet. Følg disse trin for at genmontere alle blandingsbatteriets dele:

 1. Placer patronen igen: Indsæt patronen i blandingsbatteriets krop og fastgør den med klemringen.
 2. Saml håndtaget: Sæt håndtaget på plads og skru det fast, så det passer godt til resten af enheden.
 3. Åbn for vandet: For at sikre, at lækagen er blevet elimineret, åbn vandtilførslen igen og test dit blandingsbatteri. Du vil hurtigt opdage, om pakningen er korrekt placeret og tæt.

Udskiftning af en pakning på et blandingsbatteri er en simpel opgave, som du selv kan udføre. Ved at følge disse få trin forlænger du levetiden for dit udstyr og undgår unødvendigt vandspild. Din VVS vil altid være funktionel og behagelig at bruge, samtidig med at den bidrager til en kontrolleret vandforbrug.

Tilbage til blog