problème eau chaude mitigeur

Hvorfor tar det så lang tid før varmtvannet når blandebatteriet?

Du har sikkert allerede opplevd dette problemet: du åpner blandebatteriet og venter på at det varme vannet skal komme ... men det tar en evighet. I tillegg til å forårsake en viss frustrasjon, kan denne situasjonen føre til unødvendig vannforbruk. La oss se på årsakene til dette problemet og eventuelle løsninger for å redusere ventetiden.

Avstand mellom varmtvannstanken og brukspunktet

Selv om systemet for produksjon av varmtvann fungerer riktig, kan avstanden mellom varmtvannstanken og blandebatteriet påvirke hastigheten på det varme vannet. Jo lengre avstanden er, desto lenger tid tar det før det varme vannet når brukspunktet. Vannforsyningsrørene til brukspunktene er ofte koblet i serie, noe som kan forlenge varmtvannets reisetid.

Hvordan løse dette problemet?

  • Forkorte avstanden: En løsning er å installere varmtvannstanken nær steder der varmtvann brukes hyppig, som på badet og kjøkkenet. Denne konfigurasjonen er ideell ved bygging av en ny bolig. For eksisterende boliger kan det å legge til en ekstra varmtvannstank nær de berørte brukspunktene avhjelpe dette problemet.
  • Optimalisere hydraulikken: Et annet alternativ er å optimalisere konfigurasjonen av vannforsyningsrørene til brukspunktene, for eksempel ved å bruke en stjerneformet krets i stedet for en seriekobling. Denne endringen kan imidlertid være vanskelig å implementere i en eksisterende bolig.

Varmetiden til varmtvannstanken

Tiden det tar for varmtvannstanken å produsere varmtvann påvirker også hastigheten på vannets ankomst til blandebatteriet. Jo tregere denne prosessen er, jo lenger tid tar det å få varmtvann.

Hvilke løsninger har du?

  • Øke varmtvannstankens effekt: En måte å akselerere varmetiden er å velge en varmtvannstank med en høyere effekt på varmeelementet. Imidlertid kan denne økningen i effekt påvirke energiforbruket ditt.
  • Justere temperaturen: Du kan prøve å justere temperaturen på varmtvannstanken til et lavere nivå for å redusere varmetiden. Imidlertid må du passe på at du ikke skaper et miljø som er gunstig for utvikling av bakterier i installasjonen din (anbefalt minimumstemperatur: 60 °C).

Forekomst av kalkavleiringer

Tilstedeværelsen av kalkavleiringer i installasjonene dine kan også forstyrre varmtvannstankens riktige funksjon og bremse ankomsten av varmtvann til blandebatteriet. Ved å hope seg opp i rørene, reduserer kalken diameteren på dem, noe som begrenser vannets sirkulasjon.

Vedlikehold og forebygging

  • Regelmessig avkalking: For å unngå ulempene forbundet med kalkavleiringer, anbefales det å regelmessig avkalke de berørte utstyrene (kraner, varmtvannstank, osv.).
  • Installere en vannavherder: Bruken av en vannavherder kan også bidra til å redusere kalken i installasjonene dine ved å gjennomføre en delvis demineralisering av nettverksvannet. Dette forlenger levetiden til utstyret ditt og forbedrer ytelsen.

Varmetap i rørene

Rørene som transporterer varmtvann kan være utsatt for varmetap, spesielt når de går gjennom områder som ikke er oppvarmet eller er eksponert for kulde. Dette varmetapet reduserer temperaturen på vannet som kommer til blandebatteriet, og tvinger dermed varmtvannstanken til å produsere mer varmtvann for å kompensere for dette tapet.

Isolere rørene for å begrense tapene

For å minimere disse varmetapene, anbefales det å isolere varmtvannsrørene med passende isolasjonsmaterialer. Dette tiltaket reduserer varmetapet og opprettholder dermed en høy temperatur i rørene som forsyner blandebatteriet.

Oppsummert kan flere årsaker forklare hvorfor varmtvannet ikke når blandebatteriet raskt. Avstanden mellom varmtvannstanken og brukspunktet, varmetiden, kalkavleiringer og varmetap i rørene er noen av dem.

For å forbedre situasjonen, bør du velge passende løsninger som optimalisering av hydraulikken, regelmessig vedlikehold av installasjonene dine eller isolering av varmtvannsrørene.

Tilbake til bloggen