changer robinet par mitigeur

Hvordan bytte fra blandebatteri til blandebatteri for å modernisere badet ditt

Kraner er en viktig del av ethvert kjøkken eller bad. Over tid kan du føle behovet for å erstatte gamle modeller med nyere og mer effektive modeller. Har du en blandebatteri du ønsker å erstatte med en nyere blander? Her er trinnene du må følge for å lykkes med dette uten for mye trøbbel.

Forbered arbeidsområdet og samle nødvendige verktøy

Før du begynner å demontere det gamle kranen, er det viktig å forberede arbeidsområdet grundig og samle alle nødvendige verktøy for denne operasjonen. For å gjøre dette:

 • Slå av vanntilførselen for å unngå lekkasjer under arbeidet.
 • Tøm ut gjenværende vann i rørene ved å åpne kranen.
 • Koble fra eventuell elektrisk tilkobling hvis det er en elektronisk blandebatteri.
 • Få tak i riktige verktøy: en skiftenøkkel, en skrutrekker, en tang, en bøtte og noen filler.
 • Sørg for at du har god belysning for å kunne arbeide komfortabelt.

Demonter det gamle blandebatteriet

Etter å ha forberedt området og samlet nødvendige verktøy, kan du begynne å demontere det gamle blandebatteriet:

 1. Skru løs festemutterne som kobler tilførselsrørene for varmt og kaldt vann til kranen. Bruk skiftenøkkelen til dette.
 2. Skru deretter løs mutteren på kroppen til kranen for å løsne den fra støtten (vask, servant...).
 3. Fjern de utslitte tetningene i tilkoblingen til rørene.
 4. Du kan nå forsiktig fjerne det gamle blandebatteriet fra plassen sin og rengjøre det om nødvendig.

Rengjør overflaten før du installerer den nye blandebatteriet

Benytt anledningen til å rense området rundt kranhullet for å fjerne kalkrester eller annet skitt. Dette vil sikre bedre tetting når du monterer den nye blandebatteriet.

Installer den nye blanderen

Når kranområdet er rent og klart, er det på tide å installere den nye blanderen (du finner et stort utvalg av våre bestselgere her):

 1. Plasser de nye tetningene som følger med blanderen på de gjengede endene av slangene som er under blanderkroppen.
 2. Sett blanderen inn i hullet som er beregnet for den på vasken eller servanten.
 3. Rett den opp og sentrer den riktig, og stram deretter festemutteren som er plassert under vasken eller servanten.
 4. Koble til tilførselsslanger til varmt og kaldt vann og stram mutrene godt. Du kan også erstatte rørene hvis du synes de er for slitte.

Sjekk at installasjonen er tett

Når alt er montert, er det viktig å sjekke at det nye utstyret ikke lekker.

 • Åpne vanntilførselen og bruk den nye blanderen for å sjekke at den fungerer som den skal.
 • Sjekk nøye tilkoblingene for å forsikre deg om at de er tette.
 • Hvis det lekker, stram mutrene litt eller sjekk tilstedeværelsen og kvaliteten på tetningene.

Nå er det din tur!

Du har nå alle verktøyene du trenger for å erstatte et blandebatteri med en blander og dermed oppgradere utseendet på vasken eller servanten din. Ta deg god tid og nøl ikke med å se på videoopplæringer for ytterligere hjelp med denne operasjonen.

Tilbake til bloggen