Garantie

Uw nieuwe product valt onder de wettelijke conformiteitsgarantie.

Bij non-conformiteit kunt u gedurende 6 maanden na de aankoop van uw product gratis vervanging van uw product of, bij gebrek daaraan, terugbetaling krijgen.

DE KRAAN kan niet handelen volgens uw keuze als deze keuze duidelijk onevenredige kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere modaliteit gezien de waarde van het product of de ernst van het conformiteitsgebrek.

Als reparatie of vervanging onmogelijk is of niet binnen een maand na ontvangst kan worden uitgevoerd, kunt u het product retourneren en terugbetaling krijgen of het behouden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen.

Voor alle reparaties in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie van een product dat vanaf 1 januari 2022 is gekocht, heeft u recht op 6 maanden garantie.

Om aanspraak te maken op de garantie, dient u het aankoopbewijs van het product te bewaren.

Over het algemeen valt het volgende niet onder de garantie:

  • normale slijtage van producten;
  • schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, onjuiste installatie of onjuist gebruik;
  • accidentele of indirecte schade;
  • gebrek aan productonderhoud;
  • niet-huishoudelijk gebruik van het product;
  • producten die zijn gewijzigd of aangepast;
  • verkleuring van het product of esthetische gebreken die geen invloed hebben op het normale gebruik van het product.

Contactformulier